Dina behov och ditt lagergods styr vårt tredjepartslager

Vi på Edströms Logistics har idag tredjepartslager (TPL) med både lagerhantering och logistik i Malmö och Stockholm (Kungsängen). Här kan vi erbjuda effektiv logistik och säker lagring som skapar stor flexibilitet för dig som kund. I våra lager har vi möjlighet att lagra många olika typer av gods, alla med sina specifika krav vad gäller förhållanden och format.

Vi sköter din lagerhantering

I Malmö så väl som i Stockholm stoltserar vi med hela 45 000 kvadratmeter varmlager med möjlighet till expansion. Det innebär att vi har gott om utrymme – både för att få plats med så många olika typer av lagergods som möjligt, men också för att erbjuda svängrum för en effektiv logistik i lagret. Utöver varmlagret erbjuder vi även utomhuslagring till viss del under skärmtak.

Säkra lager för ADR-förvaring i Stockholm och Malmö

Vi har tillstånd för att i bägge våra lager förvara ADR-klassat gods, dvs objekt som kan vara brandfarliga. Exempel på ADR-klassade föremål kan vara brandfarliga vätskor eller andra känsliga ämnen för användning inom forskning eller medicinindustrin.
Våra lager är även godkända av tullverket för att klassas som tullager. Utöver detta har vi säkerhetslager med extra utpräglat skydd, i skyddsklass 3. Våra lagerutrymmen har en smidig direktanslutning till både räddningstjänst och vaktbolag, så du kan vara trygg i vetskapen om att även känsliga ämnen lagras på säkraste och tryggaste sätt här hos oss på Edström Logistics.

Viktiga frågor om lagerhållning

Extern lagerhållning där dina behov styr. Nedan listar vi vanliga utmaningar för att få en effektiv lagerhantering.

Hur kan man undvika att ha för mycket eller för lite lager?

Edström 3PL Group erbjuder effektiva lagerstyrningsstrategier som Just-in-time (JIT) och kan använda sig av skalbarhet för att optimera lagernivåer. Genom att hantera lagret på ett effektivt sätt kan de minimera risken för överskottslager eller brist på lager och säkerställa att lagernivåerna är balanserade i enlighet med efterfrågan.

Vilka är de optimala lagernivåerna för olika produkter?

Edström 3PL Group kan erbjuda avancerade prognosverktyg och dataanalys för att bestämma de optimala lagernivåerna för olika produkter baserat på försäljningshistorik och marknadsprognoser.

Hur kan man minimera lagerkostnaderna?

Genom att outsourca lagerhantering till Edström 3PL Group kan företag minska sina lagerkostnader genom att dra nytta av deras specialiserade kunskaper och infrastruktur. Edström 3PL Group kan effektivisera lagerhanteringsprocesserna och minska kostnader för lagerutrymme, personal och inventering.

Vilka är de största kostnaderna förknippade med lagerhållning?

Lagerhållningskostnader inkluderar kapitalkostnader för lagervärde, lagerhantering och logistik, samt risk för överskottslager och förlorade försäljningsmöjligheter. Genom att använda Edström 3PL Group kan företag minska dessa kostnader genom att optimera lagernivåerna och logistikflödet.

Hur kan man optimera lageromsättningshastigheten?

Edström 3PL Group kan hjälpa till att optimera lageromsättningshastigheten genom att erbjuda snabbare plock- och packningsprocesser, förbättra prognosmetoder och minska ledtider genom effektiv logistikhantering.

Vilka nya lagerteknologier finns tillgängliga?

Edström 3PL Group investerar i och implementerar nya lagerteknologier för att förbättra effektiviteten och minska miljöpåverkan. Exempel på sådana teknologier inkluderar RFID-spårning, automatiserade plocksystem och avancerade dataanalysverktyg.

Hur kan man lagerhålla på ett mer hållbart sätt?

Genom att samarbeta med Edström 3PL Group som har hållbarhetsfokus kan företag minska sin miljöpåverkan. Dessa tjänster kan inkludera optimering av transport och logistik för att minska utsläpp, användning av återvinningsbara förpackningsmaterial och val av miljövänliga leverantörer.

Edströms Logistics har:

  • 28 000 kvadratmeter varmlager

  • Godkänt som tullager av Tullverket

  • Säkerhetslager, skyddklass 3

  • Inbrotts- och brandlarm

  • Direktanslutning till räddningstjänst och vaktbolag

  • Säker lagerhantering

  • Livsmedelstillstånd

Lager

Hantering

Transport

Vi hjälper dig!

Vi hjälper ditt företag till smartare och mer effektiva logistiklösningar! Med rätt kompetens, kapacitet och erfarenhet kan vi hjälpa dig hitta rätt lösningar för just din logistik. Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter här intill så hör vi av oss och berättar vad vi kan göra för er!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.