”Simons principer” har över 120 år på nacken, men är fortfarande det som utgör grundbulten i Simon Edström logistics.

Surra lasten väl

Två år efter det att Napoleon den tredje lämnat tronen grundades det företag som så småningom skulle bli Edströms. Det skulle dock dröja till år 1891 innan det övertogs av Simon Edström och fick namn efter honom. Vi nämner detta för att ge det historiska perspektivet. Men det visar också vilken klarsynthet Simon ägde, en klarsynthet om hur man sköter ett företag väl och ger det förutsättningar för ett långt liv.

Var förutseende

Det gäller att rätta utrustningen efter väglaget och att köra försiktigt när så erfordras. För även livet har sina hala uppförsbackar. Är man då inte förberedd och rätt utrustad slinker man lätt i diket. Simon Edström har överlevt två världskrig, djupa depressioner, stormar och mångahanda svårigheter. Det säger kanske något om styrkan i Simons principer.

Var punktlig

Man överlever inte i hundra år om man inte har byggt sitt företag på stabil grund. Grunden i Edströms är några principer som visat sig vara ovanligt stabila genom åren. Och det är inte så konstigt. De bygger på vanligt sunt förnuft. Se till att kunden får sin produkt på det sätt han vill ha den, att han får den i rätt tid och i kurant skick. Lyssna till kundens behov och var tillmötesgående i alla kontakter. Ty det är för kunden företaget finns till.

Var lyhörd

Ska man tillmötesgå kunden på bästa sätt måste man ha tillgång till alla transportsätt. Det är därför vi arbetar med såväl sjö som flyg, järnväg och bil. Många av våra uppdrag innefattar kombinerade transporter. Våra kunder får alltid en skräddarsydd lösning på sina problem. Men oavsett hur många transportsätt som är inblandade behöver våra kunder bara en kontakt hos oss.

Ge klart besked

Det företag som skulle bli Simon Edström grundades fyra år innan telefonen uppfanns. Det gick ändå. För det var inte telefonen i sig som var det viktiga i kommunikationerna. Det viktiga var att man alltid fick tala med rätt person. Sedan dess har vi fått massor av nya sätt att kommunicera på. Men det spelar fortfarande ingen roll hur man talar med varandra. Det viktigaste är att man alltid talar med rätt person och får klara besked.